Foodmatters Scroll to videos

Na jedle záleží / Food Matters​: Si to, čo ješ
Dokument sa zaoberá hlavne problematikou správnej výživy, ktorá vedie nielen ku kvalitnejšiemu životu, ale predovšetkým k účinnému predchádzaniu chronických ochorení ako sú ochorenia kardiovaskulárneho systému, cukrovky druhého typu, alebo napríklad rakoviny. Choroby prakticky neliečiteľné modernou medicínou, možno úspešne liečiť odstránením ich pravých príčin...

.

 

Foodmatters

Späť hore