Štítna žľaza Štítna žľaza Štítna žľaza

Znížená funkcia štítnej žľazy – príznaky, príčiny, liečba

Výskyt zníženej funkcie štítnej žľazy, respektíve hypotyreózy je oveľa častejší, než sa kedysi predpokladalo. Podľa posledných odhadov ňou trpí až 20 miliónov Američanov (teda každý 15-ty Američan), no skutočné čísla sú pravdepodobne vyššie. Niektorí odborníci tvrdia, že dokonca 10 až 40 percent Američanov majú suboptimálnu funkciu štítnej žľazy.

Hormóny štítnej žľazy sú používané každou bunkou v tele na regulovanie metabolizmu a telesnej hmotnosti tým, že riadia spaľovanie tukov na energiu a teplo. Hormóny štítnej žľazy sú taktiež potrebné pre zdravý rast a vývoj detí.

Jód je kľúčový pre zdravú štítnu žľazu

Kľúčom k zdravej štítnej žľaze a efektívnemu metabolizmu je jód, ktorý predstavuje veľkú časť samotných molekúl hormónov štítnej žľazy.

Dokonca aj mená rôznych foriem hormónov štítnej žľazy odrážajú počet pripojených molekúl jódu – napríklad T4 má štyri molekuly jódu, T3 (biologicky aktívna forma hormónu) má tri – ukazujúc na fakt, že jód hrá dôležitou úlohu v biochémii štítnej žľazy.

Nízka hladina jódu patrí k jednému z troch najčastejších nedostatkov výživy, spolu s horčíkom a vitamínom D.

Vzhľadom k tomu, že jód je tak dôležitý pre funkciu štítnej žľazy, dalo by sa teda s jeho nedostatkom očakávať aj nárast hypotyreózy? Áno, je to presne to, čoho sme svedkami. Z toho teda vyplýva, že problém so štítnou žľazou by vlastne v skutočnosti mohol znamenať nedostatok jódu.

Ak sa cítite pomalý a unavený, máte ťažkosti schudnúť, trápi vás suchá koža, vypadávanie vlasov, zápcha alebo precitlivenosť na chlad, to všetko by mohlo súvisieť s hypotyreózou.

Pred viac ako 100 rokmi sa zistilo, že jód dokáže zabrániť strume (opuchu štítnej žľazy) a tiež napraviť zníženú funkciu štítnej žľazy. Dnes už ale vieme, že jód a jeho účinky sú ešte oveľa rozsiahlejšie.

Jód má v tele štyri dôležité funkcie:

- Stabilizácia metabolizmu a telesnej hmotnosti

- Vývoj mozgu u detí

- Plodnosť

- Optimalizácia imunitného systému (jód, je účinný proti baktériám, parazitom, vírusom a rakovine)

Kým u jódu za posledné desaťročia dochádzalo k poklesu jeho úrovne v tele, súčasne sa začala zvyšovať miera ochorení na štítnu žľazu, rakovinu prsníka a fibrocystické ochorenia prsníka, prostaty a obezity u dospelých. Taktiež bol zaznamenaný nárast mentálnej retardácie a vývojových oneskorení u detí.

 

Prečo klesajú úrovne jódu v tele?

Nedostatok jódu je na vzostupe v celom západnom svete. Jeho jednoduché nahradzovanie nemusí byť odpoveďou na uvedený problém, pretože je nutné sa zamerať aj na zopár ďalších faktorov.

Z údajov nedávnych prieskumov vyplýva, že viac ako 11 percent z celkovej americkej populácie, viac ako 7 percent tehotných žien a takmer 17 percent všetkých žien v reprodukčného veku trpí nedostatkom jódu.

Ďalšia štúdia vykonaná FDA uvádza príjem jódu 621 mikrogramov u 2 ročných detí v rokoch 1974 a 1982, v porovnaní s 373 mikrogramov medzi rokmi 1982 a 1991. V rovnakom období pekársky priemysel nahradil pôvodné prídavné látky na pečenie na báze jódu za látky na báze brómu.

Okrem vymiznutia jódu z našich potravín sa výrazne zvýšila expozícia toxickým konkurenčným halogénom (bróm, fluór, chlór a chloristan).

Tieto halogény sú absorbované prostredníctvom jedla, vody, liekov a tiež zo životného prostredia, pričom sa viažu na receptory jódu, čo ešte viac prehlbuje jeho deficit.

Fluorizácia vody, okrem toho, že je veľmi škodlivá pre vaše zdravie v mnohých iných ohľadoch, je ďalšou hlavnou príčinou nedostatku jódu. (Poznámka prekladateľa: na Slovensku na našťastie fluorizácia vody neuskutočňuje, no sú tu ďalšie zdroje fluóru, prevažne fluoridované zubné pasty).

Ďalšie faktory prispievajúce k poklesu úrovní jódu:

- Diéty s nízkym obsahom rýb, kôrovcov a morských rias

- - Vegetariánstvo a vegetariánska strava

- Znížené využitie jodidovanej soli

- Nižšia spotreba jodidu v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve

- Použitie rádioaktívneho jódu v mnohých liečebných procedúrach, ktoré súperia s prírodným jódom

 

Zavýjanie vlkov

Hlavným dôvodom, prečo jód upadol do nemilosti, je tzv. “Wolff-Chaikoff efekt”, čo znamenalo katastrofu pre verejné zdravie. Jednalo sa o experiment, ktorého nesprávne interpretovaný výsledok tvrdil, že hypotyreóza môže byť spôsobená nadmerným príjmom jódu. Avšak v danom experimente bol pokusnej osobe podaný rádioaktívny jód, ktorý je jedovatý.

Nemalo to nič spoločné s jedlom alebo doplnkovým príjmom jódu, keďže tieto sú dve úplne odlišné veci.

Napriek tomu príbehy uvedeného experimentu sa rýchlo rozšírili a vytvorili strach z jódu, čo spôsobilo aj to, že za posledné tri desaťročia bol jód odstránený z veľkej časti potravín.

Nedostatok jódu v USA sa vyskytuje predovšetkým na Stredozápade a pri Veľkých jazerách, pretože jód sa zvyčajne nachádza iba v pôde v blízkosti oceánov, zatiaľ čo pôdy vo vnútrozemských oblastiach sa vyznačujú nedostatkom jódu.

Tomuto vnútrozemskému územiu sa kedysi hovorilo “pás strumy”. Keďže Slovensko je vnútrozemskou krajinou, tento problém sa týka aj nás.

 

Toxické halogenidy – najväčší konkurenti jódu

Jód je členom skupiny prvkov nazývaných “halogény”, ktorá obsahuje bróm, fluór a chlór. Keď chemicky zreagujú, stanú sa “halogenidmi”: jodidy, bromidy, fluoridy a chloridy. To sú formy s ktorými sa najčastejšie stretnete v potravinách, liekoch a prostredí.

Jodidy a chloridy sú prospešné v malých množstvách, ale bromid a fluorid sú toxické. Tie sa zachytia na receptoroch jódu a následne blokujú činnosť jodidu a hormónov štítnej žľazy, čo vedie, alebo aspoň prispieva k celej rade závažných ochorení.

Jedným z hlavných problémov je, že toxické halogenidy sa vo vašom tele hromadia.

Neexistuje žiadny známy spôsob ich detoxifikácie. Skrátka – brómu a fluóru sa vaše telo nevie zbaviť. Takto sa v tkanivách časom hromadia a pre vaše zdravie spôsobujú katastrofu.

 

Bromidy

Bromidy vyskytujúce sa všade okolo vás sú pre váš endokrinný systém veľkou hrozbou. Aj napriek zákazu používania bromičitanu draselného v múke zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, je bromidy možné ešte stále nájsť v niektorých voľno predajných liekoch, potravinách a produktoch osobnej hygieny.

Použitie bromičitanu draselného ako prísady do chleba a pečiva výraznou mierou prispelo k predávkovaniu bromidom v západných krajinách.

Bromičitan sodný možno nájsť v produktoch, ako sú napríklad trvalé vlny, farby na vlasy a textilné farbivá. Benzylkonium sa používa ako konzervačný prostriedok v niektorých kozmetických prípravkoch. Dokonca aj stopové množstvá brómu môžu vyvolať ťažké akné u citlivých jedincov.

A kto potrebuje produkty starostlivosti o pleť, ktoré spôsobujú akné?

Bróm je tiež obsiahnutý v spomaľovačoch horenia používaných v kobercoch, matracoch, čalúneniach, nábytku a niektorých zdravotníckych prístrojoch. Na základe výskumu na zvieratách, bola zistená spojitosť bromidov so zmenami v správaní a poruchami neurologického vývoja, vrátane porúch nedostatku pozornosti u detí.

Spojené štáty sú značne pozadu s ukončením praxe pridávania bromidov do jedla a ďalších spotrebných tovarov, zatiaľ čo niektoré iné krajiny v tomto trende napredovali:

- V roku 1990, Veľká Británia zakázala bromičitany v chlebe

- V roku 1994, Kanada urobila to isté

- Brazília nedávno zakázala bromid v múčnych výrobkoch

- Európska únia zakázala niektoré zlúčeniny PBDE (polybrómované difenylétery)

V čom je teda problém?

Opäť platí, že keď dôjde na to, čo je najlepšie pre verejnosť, tak firemné zisky sú vždy prednejšie než zdravie.

 

Výborné zdroje pre získanie viac informácií

Autor a aktivista za práva pacientov Mary Shomonová je jedným z popredných pedagógov na zdravie štítnej žľazy v USA. Viedla najpopulárnejšie spotrebiteľské fórum o štítnej žľazy na stránke About.com.

Mary varuje pacientov majúcich problém so štítnou žľazou, nebežať hneď do obchodu so zdravou výživou a zásobiť sa jódom alebo doplnkami bohatých na jód, ako sú rôzne morské riasy.

Podľa Márie, u niekoho, kto nemá nedostatok jódu, môže jeho nadmerná suplementácia v skutočnosti zhoršiť existujúcu predispozíciu  štítnej žľazy, alebo spustiť ďalšie zhoršovanie jej stavu. Kľúčom k úspechu je správne množstvo jódu – nie moc, nie príliš málo.

Spôsob, ako zistiť úroveň vstrebávania jódu je test na zistenie jeho vylučovania v moči. Protokol všeobecne vyžaduje, aby ste užili dávku jódu, následne zobrali vzorku moču po 24 hodinách a následne poslať vzorku do laboratória, kde sa vypočíta úroveň jódu založená na tom, koľko jódu sa vylúčilo do moču.

 

Zvýšenie úrovne jódu

Ak trpíte nedostatkom jódu, odporúčam pridať morskú zeleninu do svojho jedálnička. Najlepším zdrojom organicky viazaného jódu o ktorom viem sú nekomerčne zberané riasy.

Dávka je asi 5g denne. Je vždy lepšie získať živiny z prirodzenej stravy než z umelých doplnkov alebo liekov, preto tie užívajte až ako poslednú možnosť.

Niektorí pacienti tiež uvádzajú, že lepšie reagujú na potraviny obsahujúce jód ako na lieky. Ak sa však chystáte použiť doplnok, potom dôrazne odporúčame používať supersaturovaný jód (SSKI), ktorý je k dispozícii ako lacný liek na predpis. Obvykle 1-3 kvapky denne je všetko čo potrebujete.

Prosím, nepoužívajte Lugolov jódový roztok ak je to možné, pretože ten môže stav štítnej žľazy dokonca zhoršovať.

Skutočnosť, že vaša štítna zužitkováva jód len v jeho ionizovanej forme (t.z. jodid), je uvedená ako základný fakt v každej medicínskej učebnici. Vaša štítna žľaza spracováva jodidu (I-) do jódu (I2) pre použitie v tvorbe tyreoglobulínu. Vaše telo potom nevyužíva I2 jód priamo. Ten sa musí najprv rozdeliť do dvoch I-ióny, čo je oxidačná reakcia, ktorá spôsobuje oxidačný stres.

Prenášače jodidu sa nachádzajú aj v iných oblastiach tela okrem štítnej žľazy, vrátane vašich pŕs a v hrubom čreve. Jedna zo skupín transportérov jodidu sa nazýva sodno-jodidový symporter a druhá sa nazýva pendren. Dr David Brownstein pojednáva o sodno-jodidovom symporteri, ale nezmieňuje pendren.

Avšak rovnako ako všetky ostatné iónové prenášače, aj oni vyžadujú elektrický náboj pre pohyb molekúl cez membránu, čo znamená, že jód musí byť vo svojej ionizovanej forme.

Je možné, že pre určité ochorenia niektorí pacienti dosahujú dobré výsledky pomocou Lugolovho roztoku, ale podľa skúseností Catherine Tamarovej, odborníčky na autizmus, je zrejmé, že deti s autizmom a ich matky, sú na tom dobre s jodidom, ale nie nevyhnutne s jódom.

Udržiavať optimálnu hladinu jódu je obzvlášť dôležité, ak ste žena, ktorá plánuje tehotenstvo, alebo ste už tehotná. Uistite sa, že užívate morské riasy alebo tehotenské vitamíny sa správnym množstvom a formou jodidu, nie jódu. Tým výrazne pomôžete chrániť svoje dieťa.

 

Tipy pre optimalizáciu funkcie štítnej žľazy

David Brownstein, lekár, napísal niekoľko kníh o štítnej žľaze a jóde, ktoré sú cenným zdrojom informácií pre tých z vás, ktorí chcú vedieť viac.

Doktor Hyman pripravil pre vás zopár dobrých odporúčaní v prípade, ak trpíte zníženou činnosťou štítnej žľazy:

- identifikovať a liečiť príčiny (napr. nedostatok jódu, hormonálna nerovnováha, ekotoxicita, zápal)

- prispôsobiť jedálniček a pochopiť úlohu výživy (nedostatok jódu, rovnako ako tyrozín, selénvitamíny A a Dzinokvitamíny B aomega-3 mastné kyseliny), potravinové alergie, neznášanlivosť lepku a potraviny, ktoré obsahujú goitrogény, ako napríklad sója, ktorá narúša v tele využitie jódu

- dostatok pohybu

- zníženie stresu

- vychutnajte si sauny a horúce kúpele pre detoxikáciu

- používajte doplnky, ak je to nutné pre ich nutričnú hodnotu

Ak užívate hormóny štítnej žľazy počas doby kratšej ako päť rokov, väčšina ľudí zistí, že oveľa lepšie reaguje na prírodné doplnky hormónov štítnej žľazy obsahujúce všetky zložky T1, T2, T3 a T4, nielen  T4 Synthroid. Lekárnici vedia pripraviť aj prírodné recepty hormónov štítnej žľazy, spýtajte sa ich na to.

Čím viac sa dokážete zbaviť toxických halogenidov, tým viac jódu vaše telo bude schopné absorbovať a tým lepšie bude fungovať aj vaša štítna žľaza.

Na zvýšenie vylučovania fluóru a brómu z tela Laura Power, MS, Ph.D., LDN, ponúka tieto návrhy:

- vysoké dávky jódu

- vysoké dávky vitamínu C

- morská soľ nerafinovaná

- kúpele v epsom soli

- potenie v infračervenej saune

 

Budúcnosť prírodných liekov na štítnu žľazu

Nespravodlivosť, ktorá sa v súčasnosti v Spojených štátoch deje je prekvapivá a šokujúca. Americká FDA vydala zákazy na doplnky stravy pre liečbu štítnej žľazy vyrábané prírodným spôsobom týkajúce sa troch popredných firiem a starý storočný prírodný liek teraz nazýva “nepovolená droga.”

Jedným zo spôsobov, ako obvykle môžete rozlíšiť prírodného lekára od konvenčného, je podľa typu náhradnej hormonálnej terapie štítnej žľazy, ktorú predpisuje.

Prírodní lekári budú takmer výhradne predpisovať vysušené produkty obsahujúce hormóny štítnej žľazy. Podľa skúsenosti väčšine pacientov sa darilo oveľa lepšie s prírodnými prípravkami ako s tými na predpis.

Jedinou výnimkou sú ľudia užívajúci syntetické lieky dlhšie ako 10 rokov. Zdá sa, že pre ich telo je dosť namáhavé vrátiť sa späť k prirodzenej forme. Stiahnutie vysušených doplnkov obsahujúcich hormóny štítnej žľazy z trhu bude mať za následok nebezpečenstvo a škody na státisícoch pacientoch.

Dvaja ďalší významní výrobcovia a distribútori majú teraz dlhý zoznam objednávok pre svoje bio-identické hormonálne prípravky.

Celková neistota ohľadom budúcnosti prírodných liekov na štítnu žľazu znepokojuje veľké množstvo pacientov. V súčasnosti preto aj vznikla tzv. Koalícia pre záchranu prírodných liečiv štítnej žľazy.

 

Zdroj: mercola.com

 

Viacerí z Vás, ktorí používajú Lugolov roztok sa na nás obracajú s otázkou či ho majú aj naďalej používať, keďže v článku sa neodporúča. Tento článok je prekladom zo stránky Mercola.com, kde sa cituje názor jedného lekára, že sú aj iné vhodnejšie formy jódu ako Lugolov roztok.

Názor Kampane za pravdu v medicíne je ten, že Lugolov roztok je možné bezpečne používať.

Vždy závisí na okolnostiach kedy a ako sa jednotlivé doplnky stravy užívajú. V prípade Lugolovho roztoku, ktorý môže oxidovať, by sa mal užívať striedavo a spolu s antioxidantmi, ako napríklad vitamínom C. Odporúča sa tiež používať tento roztok primiešaním do vody a trocha jablčného octu.

 

Zdroj: www.badatel.sk

Späť hore