Vakcína

Pôvodný text, vypracovaný Mgr. Tomášom Beranom, Jaroslavom Pšeničkom, Mgr. Michaelou Kopalovou, Zuzanou Candigliota a Martinou Suchánkovou z ROZALIA, preložili, doplnili, pozmenili a pre slovenské pomery upravili Ing. Peter Bezemek a JUDr. Andrej Cifra.

Viac na:

Odmietnutie povinného očkovania – manuál najmä pre rodičov

Pharus SK s.r.o. vyjadruje poďakovanie a uznanie tvorcom stránky www.ockovanie.org ako aj Ing Petrovi Bezemekovi a JUDr. Andrejovi Cifrovi za vynikajúci manuál, ktorý prinesie viac svetla do problematiky očkovania a bude celkom iste úžitočným rýchlo rastúcej komunite rodičov, ktorí majú odôvodnené obavy z masovej a nútenej vakcinácie svojích detí ako aj z dlhodobých následkov očkovaní.

Späť hore