Vírus Epstein-Barrové (EBV)

Pneumokoky sú baktérie, ktoré bežne osídľujú dýchací trakt človeka. U mnohých zdravých dospelých možno ich prítomnosť dokázať výterom z nosohltana, pričom im títo mikroskopickí „votrelci“ nemusia spôsobovať žiadne problémy.

Pneumokok: „Nevinná“ baktéria, ktorá môže zabíjať

Zaujímavé je, že medzi dospelými, ktorí sa nepohybujú v blízkosti detí, je len 5 až 10 percent takýchto nosičov, píše MUDr. Rastislav Maďar, PhD., vo svojej knihe Pneumokokové nákazy a ich prevencia. V školách a hromadných ubytovniach detí či mládeže, dokonca aj medzi vojakmi, stúpa množstvo nosičov pneumokoka až na 60 percent.

Zatiaľ nie je celkom jasné, ako si tzv. bezpríznakový nosič dokáže proti pneumokokovi vytvoriť akúsi prirodzenú imunitu a nažívať s ním dlhodobo v rovnováhe. Pri nejakej vírusovej infekcii, alergii či vdýchnutí cudzieho telesa, keď sa imunita tela oslabí, však pôvodne nevinný pneumokok môže preniknúť z nosohltana do prostredia v tele, ktoré je inak sterilné: napríklad do stredného ucha, prinosových dutín či dolných dýchacích ciest, kde spôsobí zápal.

Dobre známe a pomerne rozšírené pneumokokové baktérie patria v skutočnosti medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti na svete. Sú totiž príčinou závažných ochorení, ako je zápal mozgových blán, otrava krvi či zápal pľúc. Najohrozenejšou skupinou sú malé deti do dvoch rokov a ľudia po šesťdesiatke.

Odolný proti penicilínu
S príchodom antibiotík v prvej polovici 20. storočia sa zdalo, že problém s pneumokokovými ochoreniami sa navždy vyrieši. Nestalo sa tak. Došlo navyše k situácii, že pneumokoky si vybudovali proti viacerým druhom antibiotík odolnosť, tzv. rezistenciu. Slovensko patrí medzi krajiny s vyšším výskytom pneumokokov rezistentných na penicilín, ale aj iné antibiotiká. „Až jedna tretina jeho kmeňov je odolná proti základným antibiotikám,“ vysvetľuje prof. Dr. Ján Trupl, CSc., z oddelenia klinickej mikrobiológie NOÚ v Bratislave. V niektorých krajinách vznikajú dokonca epidémie vyvolané multirezistentnými kmeňmi! Laboratórne zistenie rezistencie a citlivosti zachyteného kmeňa pneumokoka na konkrétne druhy antibiotík trvá zvyčajne niekoľko dní. Lekári neraz nemôžu čakať a sú nútení pacientom na toto prechodné obdobie predpísať širokospektrálne antibiotiká, čím sa problém odolnosti pneumokokovej baktérie proti týmto liekom ešte viac prehlbuje.

Nákaza sa prenáša výlučne z človeka na človeka, a to kvapôčkovou infekciou alebo nepriamo, prostredníctvom predmetov infikovaných výlučkami z dýchacích ciest. Baktéria pneumokoka s plným názvom Streptococcus pneumoniae spôsobuje bežné ochorenia ako zápal stredného ucha, vedľajších prinosových dutín či priedušiek, predovšetkým u malých detí však aj závažné ochorenia ako zápal mozgových blán či pľúc a preniknutie baktérií do krvi dokonca môže viesť k jej otrave. Profesor Trupl: „Pneumokok je vlastne najčastejší dôvod, prečo pediater pacientovi predpisuje antibiotiká! Je to hlavný dôvod infekcií horných dýchacích ciest!“

 

OČKOVANIE

Štúdia publikovaná v januárovom čísle časopisu Pediatrics (2010) ukazuje, že očkovanie proti pneumokokom v detskom veku môže byt spojené s nárastom vážnych komplikácií zápalu pľúc. Samozrejme, reportáž tvrdí, že prínos vakcíny, uvedenej v roku 2000, je oveľa vyšší než možné nežiadúce účinky. Závery štúdie výskumníkov Kalifornskej univerzity v Davise ukazujú len to, že vakcína neznižuje počet hospitalizácií spojených s empyémom (= hnis v telových dutinách, najmä v pohrudnicovej, v žlčníku a i. - pozn. red.), ktorých počet v skutočnosti počas používania vakcíny stúpol.

Dr. Su-Ting Li, MPH a Daniel J. Tancredit, PhD. sú autormi štúdie, ktorej závery tvrdia, že počet hospitalizácií súvisiacich s empyémom v skutočnosti stúpol, a to nie o málo, ale o neuveriteľných 70%, ako ukazuje štúdia:

"Medzi 18-ročnými deťmi od r. 1997 do r. 2006 počet každoročných hospitalizácií súvisiacich s empyémom stúpol o takmer 70%, a to napriek poklesu počtu bakteriálnych zápalov pľúc a invazívnych pneumokokových ochorení. Kombinovaná vakcína proti pneumokokom neznižuje počet prípadov empyému."

Štúdia poukazuje na nárast počtu prípadov empyému ako na pravdepodobne neočakávaný následok očkovania proti pneumokokom (v súčasnosti odporúčaného CDC a povinného v niektorých štátoch USA). Empyém je nahromadenie hnisu v telesných dutinách, zvyčajne v pľúcach, a je najčastejšie spojený s vážnymi pľúcnymi komplikáciami.

Pneumokokové ochorenie je nákazou spôsobeným typom zápalu pľúc a baktéria, pneumokok, je v skutočnosti prirodzene prítomná v telách väčšiny ľudí. Centers for Disease Control and Prevention (= CDC = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb) odporúča očkovanie (PCV7) pre deti vo veku 2, 4, 6 a 12-15 mesiacov, ako aj zvýšenie veľkosti a počtu dávok pre rizikové skupiny.

Štúdia skúmala Kids Inpatient Database (= KID = Databáza detských hospitalizovaných pacientov) aby odhadla počet detí (18-ročných alebo mladších), hospitalizovaných kvôli empyému v rokoch 1997, 2000, 2003 a 2006. Tieto údaje boli dané do súvislosti s údajmi zo sčítania ľudu, vďaka čomu bolo možné vypočítať počet prípadov na 100.000 detí. Údaje za jednotlivé roky boli porovnané, aby sa zistil nárast počtu hospitalizácií detí kvôli empyému.

Výsledok štúdie (s 95% intervalom spoľahlivosti) dokazuje že počet hospitalizácií kvôli empyému stúpol z 2,2 / 100.000 v roku 1997 (pred začatím očkovania proti pneumokokom) na 3,7 / 100.000 v roku 2006. Tento 70% nárast bol zároveň sprevádzaný 44% nárastom počtu komplikácií zápalu pľúc vyžadujúcich intubáciu (= zavedenie pružnej rúrky do priedušnice na zabezpečenie dýchania - pozn. red.). Toto všetko sa dialo zároveň s poklesom počtu zápalov pľúc o 13%.

Štúdia teda dokázala zaujímavé súvislosti - nielen pokles počtu zápalov pľúc o 13% (plánovaný účinok vakcíny), ale aj ich horší priebeh, kedy počet osôb s vážnymi komplikáciami zápalu pľúc stúpol o 70% a počet osôb vyžadujúcich náročný lekársky zásah (intubáciu) o 44%.

Všimnite si, že tieto údaje nie sú vyčíslené v prepočte na 100.000 chorých, ale v prepočte na 100.000 detí celkovo. Takže napriek tomu, že sa vakcíne prisudzuje znižovanie počtu zápalov pľúc o niekoľko percent, štúdia dokazuje, že celkový počet vážnych komplikácií zápalov pľúc dramaticky stúpa.


Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk

Späť hore