Motolica Motolica Motolica

Motolica psia (Opisthorchis felineus)

Opisthorchis felineus je črevný parazit z triedy Motolice, ktorý infikuje pečeň a je prenášaný potravou. Ochorenie spôsobené týmto parazitom sa nazýva opistorchiáza. Chorobné príznaky v začiatočnej fáze sú rozmanité a líšia sa charakterom a intenzitou. Ochorenie prebieha od asymptomatických foriem po vážne stavy s klinickými prejavmi so značnou chorobnosťou a úmrtnosťou pacientov.

Hlavným ochorením spôsobeným O. felineus je chronický zápal žlčovodov v pečeni (chronická cholangitída).

U ťažko infikovaných pacientov sa môže objaviť opakujúca sa hnisavá cholangitída (zápal žlčových ciest), pečeňové abscesy, cholecystitída (zápal žlčníka), pankreatitída, žlčové kamene. Opistorchiáza súvisí s cholangiokarcinómom (vnútropečeňový nádor zo žlčových ciest), ale presný mechanizmus vzniku je však stále nejasný. Karcinóm pečene je jedným z najčastejšie vyskytujúcim sa nádorom v endemických oblastiach.

Absencia klinických príznakov svedčiacich o chorobe a nejasná diagnóza, ktorá je zameniteľná s inými ochoreniami, vedie k tomu, že je menej hlásených prípadov, než ich v skutočnosti existuje. Výsledok liečby je závislý na včasnej liečbe a preto je správna diagnóza veľmi dôležitá.

Späť hore