Kandidóza Neliečená kandidoza

Ochorenia, ktoré sú spôsobované kvasinkou Candida albicans, sa označujú ako kandidóza. Candida albicans je kvasinková huba usadzujúca sa často aj na zdravej koži alebo na sliznici.

Za určitých podmienok ako pri diabetes melitus, pri oslabení imunity, v tehotenstve a po užívaní antibiotík alebo kortizónu môže dôjsť k masívnemu rozmnoženiu húb a vzniknúť zápal. Ochorenia kandidou albicans môžu postihovať na jednej strane kožu a sliznice, vtedy sa označujú ako soor. Na druhej strane však môžu postihovať aj rôzne tkanivá a orgány, vtedy hovoríme o systémovej kandidóze.

Všeobecné informácie / definícia

Pod pojmom soor rozumieme ochorenie, ktoré je vyvolávané kvasinkou candida albicans. Pojem soor sa pritom vzťahuje na plesňové ochorenia slizníc, napr. v ústnej dutine, v pažeráku alebo vo vagíne (vaginálna mykóza). Keď sú myslené plesňové ochorenia všeobecne, hovorí sa o mykózach. Ak sú v princípe myslené plesňové ochorenia, ktoré sú vyvolávané kvasinkou rodu Candida, hovorí sa o kandidóze.

Prevažná väčšina plesní je oportunistickými pôvodcami ochorení. Pod tým rozumieme pôvodcov, ktorí vyvolávajú ochorenia len za určitých podmienok. K týmto špeciálnym podmienkam patria všetky stavy, ktoré spôsobujú znížený stav imunity organizmu, ako napr. nádorové ochorenia, AIDS, diabetes mellitus, chemoterpie alebo lieky potláčajúce imunitný systém. Už Hippokrates (narodený okolo roku 460 pred Kristom, zomrel okolo roku 370 pred Kristom) pozoroval u osôb so zlým celkovým stavom zmeny na ústnej sliznici.

Pôvodca ochorenia
Pôvodcom ochorenia Candida albicans je kvasinka a patrí k rodu Candida, ku ktorému patrí ca. 150 rôznych druhov. Asi 80 % všetkých kandidóz u človeka je podmienených kandidou albicans. Kandida albicans sa vyskytuje nielen u človeka ale aj u iných teplokrvných živočíchov. Človek pritom pre kandidu albicans predstavuje hlavného hostiteľa.

Candida albicans je pomenovaná podľa belavých kolónií, ktoré kvasinky tvoria na živných pôdach. Bunky kandidy albicans sú okrúhle, vo forme vajíčka alebo podlhovasté s veľkosťou 4 – 8 µm. Rozmnožovanie nastáva pučaním. To znamená, že z materskej bunky vyrastá malá dcérska bunka. Za istých podmienok sa tieto pučiace bunky môžu natiahnuť do dĺžky a vtedy sa označujú ako pseudomycélium. Možno ich dokázať v natívnom preparáte, čiže bez farbenia, alebo po jednoduchom farbení pod mikroskopom.

Rozšírenie pôvodcov ochorenia v tele môže viesť k zápalu pľúc, obličiek, sietnice oka, mozgu ale aj srdcových chlopní. Mimoriadne obávanou je kandidózna sepsa. Pri nej sú v krvi stále alebo periodicky prítomní pôvodcovia ochorenia a zaplavia celý organizmus. Vtedy hovoríme aj o „otrave krvi“. Pacienti sú ťažko chorí a majú vysokú horúčku.

Úmrtnosť
Kandidózna sepsa prebieha často smrteľne. Mimoriadne obávaný je zápal srdcových chlopní, Candida-endokarditis, ktorej letalita činí napriek intenzívnej terapii ešte aj dnes až 50 %.

Späť hore