Enzýmy

Enzýmy sú molekuly, ktoré účinkujú ako katalyzátory všetkých telesných chemických reakcii a sú teda neodlučiteľnou súčasťou života.

Poznáme dve základné kategórie enzýmov: tráviace žalúdočné enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať časti jedla, aby boli jeho výživové prvky vstrebateľné, a metabolické (systémické) enzýmy, ktorých primárna úloha začína v krvnom obehu trávením a nežiaducich zvyškov a následným presunutím sa do telových buniek, kde toto trávenie a iné funkcie pokračujú.

Chronický nedostatok enzýmov oslabuje imunitný systém, prispieva k chorobám a v konečnom dôsledku spôsobuje choroby ako rakovina. Obe typy enzýmov sú produkované telom, ale sú tiež dopĺňané orálne v surovej strave. Pre dosiahnutie optimálneho zdravia sú dôležité obe formy prísunu.

Ľudské telo, hlavne pankreas, produkuje 22 typov enzýmov. Táto produkcia sa znižuje vekom (1) (Preto je výskyt rakoviny častejší u starších ľudí. Žiaľ, v industrializovanom svete v 21. storočí má čoraz viac mladých ľudí nedostatok enzýmov a teda náchylnosť k rakovine).

Tri základné tráviace enzýmy, amyláza, lipáza a proteáza štiepia karbohydráty, tuky a proteíny. Celulóza a laktóza štiepia vlákninu a mliečne produkty. Tieto enzýmy pracujú v žalúdku počas periódy predtrávenia, avšak, ak je jedlo varené alebo industriálne spracované, jeho prírodné enzýmy sú zničené.

Denná konzumácia takéhoto vareného alebo inak spracovaného jedla preto zaťažuje telo, keďže dochádza k stálemu ba rastúcemu chronickému nedostatku enzýmov a teda k záťaži predtráviaceho procesu.

Pri tomto nedostatku tráviacich enzýmov v predtráviacom procese, telo produkuje nadmerné množstvo žalúdočnej kyseliny v snahe pomôcť tráveniu. Toto však samozrejme spôsobuje gastrointestiálny reflux (“pálenie záhy”), plyny, nafukovanie a podvýživu (aj u obéznych ľudí), a to kvôli neukončenému tráveniu.

Len čiastočne natrávené proteíny potom hnijú v toxických substanciách v tenkom čreve.

Prechodom týchto toxínov do krvného obehu je okamžite napadnutý imunitný systém, čo spôsobuje  zdravotné problémy, keďže tieto toxíny sa usádzajú a akumulujú v bunkách celého tela.

Konzumácia surových potravín, obmedzenie tepelne spracovaných jedál, dokonalé prežúvanie jedla (aby sa aktivovali enzýmy v slinách) a regulárny prísun enzýmov počas jedla (hlavne u chorých a starších ľudí) je preto vitálne dôležitý pre nápravu chronického nedostatku enzýmov.

 

Jedlo bohaté na enzýmy zabezpečí dokonalý tráviaci proces a  tiež dostatok enzýmov pre iné potrebné procesy tela.

Doplňujúc prácu tráviacich enzýmov, metabolické (systemické) enzýmy sprevádzajú virtuálne každú chemickú reakciu a bunkovú funkciu tela, vrátane čistenia krvi a ochrany proti zápalovým procesom. Vážny a nebezpečný nedostatok vzniká v prípade, keď sa tieto metabolické enzýmy spotrebujú na žalúdočné trávenie (kvôli nedostatku spomínaných tráviacich enzýmov).

Takto nedostatkom metabolických enzýmov oslabený imunitný systém nie je schopný zabrániť zhromažďovaniu patogénov (spôsobujúcich choroby) a karcinogénov (spôsobujúcich rakovinu), a preto telo nie je schopné zabrániť prípadnému premnoženiu sa buniek.

Takmer všetky patogény, vrátane nádorových buniek, sú chránené proteínovým obalom, tzv. “fibrínom”, čo spôsobuje ťažkosti imunitnému systému v identifikovaní a zničení patogénu. Tento obal môže byť až 15-násobne hrubší, ako membrána zdravej bunky (1,5).

Práve preto sú metabolické enzýmy veľmi potrebné. Väčšia časť týchto enzýmov sú proteázy, alebo “proteolytické”, čo znamená, že urýchľujú štiepenie proteínov. Pri ich dostatku trávia obranný fibrín a vystavujú nádorovú bunku imunitnému systému.

Zdravý pankreas produkuje väčšinu z enzýmov, avšak pri nedostatku telom vyrábaných enzýmov (čo je v industrializovanom svete narastajúcim problémom) sú pre správne fungovanie metabolických obranných procesov potrebné náhradné enzýmy v podobe zvýšeného prísunu v surovej strave a pri výskyte choroby v podobe enzýmových výťažkov vo veľkých dávkach.

Tieto doplnkové enzýmy sa musia užívať nalačno, aby neboli zužitkované trávením, ale aby boli rýchlo vstrebané v tenkom čreve do krvného obehu a takto sa krvou dostali k proteínovému obalu nádorovej bunky.

Kvôli svojím proteín tráviacim schopnostiam vysoké terapeutické dávky metabolických/pankreatických proteínov sú v metabolickej medicíne úspešne používane desiatky rokov.

Účinok pankreatických enzýmov v rakovinovej liečbe bol prvýkrát objavený na začiatku 20. storočia škótskym embryológom Johnom Beardom, ktorý zistil, že bunka placenty je takmer identická so zhubnou bunkou.

Pozorujúc, že bunky placenty prestavajú rásť vo ôsmom týždni tehotenstva, kedy sa začína produkcia enzýmov v rastúcom plode, Beard došiel k záveru, že zhubné bunky musia reagovať na pankreatické enzýmy podobne, ak sa tieto dodajú telu v dostatočnom množstve (2,3).

Beard potvrdil svoju teóriu s obrovským úspechom, aplikujúc pankreatické džúsy a následným odstránením nádorov u zvierat a neskôr u ľudí. Tieto objavy boli publikované v roku 1911 v monografii Enzýmová terapia rakoviny.

Po jeho smrti v roku 1923 ostala jeho práca istým spôsobom zabudnutá, až pokiaľ texaský zubný lekár túto závažnú teóriu znovu nepotvrdil o 40 rokov neskôr.

Špecialista na nádorové ochorenia z New Yorku Dr. Nicholas Gonzales prehodnotil Kellyho pacientov v roku 1981, keď bol ešte medikom na univerzite Cornell. Súčasťou bol aj výskum orálnych pankreatických enzýmov na liečbu rakoviny, čo napokon použil aj vo svojej nasledujúcej praxi liečenia pokročilých nádorov. V tejto liečbe prírodnými metódami, hlavne enzýmami, pokračuje dodnes (4).

Zdravý človek, ktorý dodržiava pravidlá zdravej výživy, má predpoklad dostatočného prísunu enzýmov. Ľuďom, u ktorých prevažuje varená strava (a teda chronický nedostatok enzýmov), sa odporúča prijímať kvalitné enzýmové doplnky.

Pacienti, ktorí trpia degeneratívnymi alebo inými ochoreniami v dôsledku nedostatku enzýmov, by mali prijímať vyššie dávky pankreatických enzýmov orálnou formou.

U ľudí s rakovinovým ochorením sa v metabolickej medicíne podávajú megadávky enzýmových prípravkov v injekčnej forme, čo má lepší efekt, keďže sa enzýmy vstrekujú priamo do krvi. Tam, kde intravenózne formy enzýmov nie sú k dispozícii, odporúčajú sa megadávky v orálnej forme(5).

Odborníci venujúci sa metabolickej medicíne odporúčajú podobné zloženie v jednej enzýmovej tablete (podávanej zvyčajne 3 krát denne spolu s inými preparátmi, ako Amygdalín – vitamín B17, zinok, Emulzný vitamín A a E, Selén a iné):

Pancreatín 1250mg
Papain 150mg
Bromelain 150mg
Trypsín 125mg
Lipáza 50mg
Amyláza 50mg
a-chymotrypsín 45mg
Rutín 100mg
Zinok gluconát 10mg
Super oxide dismutase     50mcg
Kataláza 200 Jednotiek   
L-Glutathione 10mg

 

Literatúra:

1. Diamond, M.D., W.John, and Cowden, M.D., W.Lee: Cancer Diagnosis, What To Do Next. Tiburon, CA: Alternative Medicine.com, Inc., 241-6, 2000 (Diagnóza rakoviny. Ako ďalej?)

2. Fonorow, O.:The Cure for Cancer: Theory, History and Treatment. Townsend Letter for Doctors and Patients, June 2004 (Liek na rakovinu: teória, história a liečba. Tisíc listov lekárom a pacientom)

3. Kelley, Wm. DDS: Cancer: Curing the Incurable Without Surgery, Chemotherapy, or Radiation. Bonita, CA: New Century Promotions, 3-13, 2005 Edition. (Rakovina: Liečba nevyliečiteľného bez operácie, chemoterapie a radiácie)

4. Gonzalez M.D., N.: Enzyme Therapy and Cancer.

5. Wrba, M.D., Heinrich: Leading European Oncologist Discusses Systemic Oral Enzyme Therapy and Cancer. (Lídri európskej onkológie prejednávajú systémovú orálnu enzýmovú liečbu rakoviny).

 

Zdroj: http://www.badatel.sk

Späť hore