Enzýmy

Enzýmy predstavujú komplexné biochemické látky so schopnosťami meniť, konvertovať živiny z potravy pre využitie na zabezpečenie jednotlivých fyziologických funkcií a zabezpečovať biochemické procesy.

Enzýmy ako stavebné kamene života

 

Aj keď pôsobenie enzýmov na prvý pohľad nevidno, predstavujú základ každého biochemického procesu prebiehajúcom v tele. Existujú stovky tisíc enzýmov aktívnych v jednotlivých orgánoch, tkanivách, tekutinách a každý plní svoju úlohu. Enzýmy aktivujú svaly, stimulujú nervy, zabezpečujú činnosť srdca, udržujú dýchanie a rovnako pomáhajú pri myslení.

Enzýmy majú svoj veľký význam pri zápaloch. Enzýmy posilňujú mechanizmy imunitného systému organizmu a pomáhajú telu zvládnuť zápal a zvítaziť nad pôsobením cudzorodých látok a orgamňnizmov.

Imunitný systém sa významnou mierou podieľa na reakciách, ktoré zaisťujú nielen obranu, ale i obnovu poškodených tkanív. Základnou reakciou imunitného systému je zápal. Súčasťou zápalu je súhra a vyváženosť prozápalových a protizápalových faktorov. Zápal je základná reakcia imunitného systému na vonkajšie i vnútorné škodliviny. Odburáva nežiaduce, škodlivé zložky, baktérie, poškodené tkanivá. Fyziologicky sa zápal končí uzdravením tkaniva obvykle v priebehu 7 dní. V opačnom prípade prechádza do chronického - dlhodobého štádia a pôsobí deštruktívne, poškodzujúc tkanivá.

Enzýmy sú ako stavebné kamene života podmienkou života všetkých mikroorganizmov a makroorganizmov. Imunita nás chráni po celý život proti vonkajším i vnútorným škodlivinám a zabezpečuje „poriadok“ vnútri tela.

Oslabená imunita má za následok vyššiu vnímavosť na infekcie: detský vek - imunita sa vyvíja, imunitný systém ešte nedozrel, staroba - imunita starne.
Pri dlhodobých chronických ochoreniach dochádza naopak k nadmernej aktivite imunity, čo má za následok „prestrelené“ imunitné reakcie, autoimunitné choroby: organizmus útočí proti vlastným tkanivám. Príkladom autoimunitných ochorení sú: reumatoidná artritída – napádané a poškodzované je spojivové tkanivo, chrupavka, šlachy a skleróza multiplex, kde imunitný systém napáda obaly nervových vlákien, ktoré postupne degenerujú a prestávajú plniť funkciu.

 

POMOC ENZÝMOV pri imunomodulačných zásahoch

podporujú a posilňujú oslabenú imunitu
tlmia „prestrelenú imunitnú reakciu“
regulujú tvorbu a odstraňovanie prozápalových faktorov
regulujú nadmernú prozápalovú aktiváciu buniek

 

Zdroje enzýmov

 

Enzýmy v prirodzenej forme

Nachádzajú sa len v tepelne nespracovaných potravinách. Zahriatím sa ich aktivita stráca. Preto je dôležité aby aspoň časť potravy obsahovala surové zložky, ovocie, zeleninu. Pôsobia preventívne a udržujú metabolické procesy a rovnováhu v organizme.

Bohatým zdrojom enzýmov sú takzvané zelené potraviny, obsahujúce chlorofyl. Najvhodnejšie z hľadiska využitia v ľudskej výžive sa ukázali napríklad šťava zo zeleného jačmeňa alebo vodná riasa chlorella pyrenoidosa.


Extrahované enzýmy

Prípravky systémovej enzymoterapie (SET) obsahujú extrahované enzýmy vo vysokých dávkach, získané z rôznych zdrojov (rastlinné: papája, ananás, živočíšne: jahňací pankreas). Používajú sa na liečebné účely. Pôsobia na celý organizmus komplexne, priaznivo ovplyvňujú zápalové reakcie v ich podstate, nie len tlmia ale aj odstraňujú príčiny už vzniknutých zápalov, ktoré sú prejavom takmer každej choroby.

Späť hore