Služby

Biorezonančná diagnostika

Biorezonančná diagnostika

Poskytujeme certifikovanú diagnostiku biorezonančným prístrojom DIACOM.
Biorezonančná diagnostika organizmu je rýchla, absolútne bezpečná a bezbolestná metóda, ktorá slúži na diagnostiku a liečbu chorôb v počiatočnom, medicínsky nezistiteľnom štádiu ochorenia. Účinná je ale i v prípadoch naplno rozvinutých ochorení, kedy je autoregulačný systém organizmu závažne porušený.
Diagnostikou, teda biorezonančným meraním, zisťujeme funkčnosť orgánov, prítomnosť akútneho zápalu, či degeneratívneho procesu v orgáne a príčinu ochorenia, prítomnosť baktérií, vírusov, plesní, alergických a toxických látok v tele.
Dozviete sa, ktoré orgány sú oslabené skôr, ako to zistí klasická medicína.

Biorezonančná terapia

Biorezonančná terapia

Metóda je efektívna nielen v ranných fázach ochorenia, ale aj pri chronických stavoch a v priebehu rehabilitácie. Použitie em.v. (elektromagnetické vlny) za účelom korekcie funkcii postihnutých orgánov organizmu človeka viedlo až k vývoju úplne nového spôsobu liečenia KVČ-terapiou (nízkofrekvenčná terapia). Terapiu poskytujeme plazmovým generátorom ZAPPER RPZ14 a frekvenčným modulátorom DIACOM PC.

Poradenstvo v oblasti stravovania a životosprávy

Poradenstvo v oblasti stravovania a životosprávy

Akékoľvek technické alebo technologické zariadenie samo o sebe nestačí. Na dosiahnutie celkového ozdravenia organizmu je potrebné sa samozrejme zbaviť patogénov, ale nemenej dôležité je zmeniť dosavadný spôsob života, pretože nás s vysokou pravdepodobnosťou priviedol tam kde sme. Zmeny v stravovaní, pohyb v zdravom prostredí, na slnku a čerstvom vzduchu sú nevyhnutné ak chceme žiť s menším množstvom problémov. Prípadne so žiadnymi problémami.

Predaj potravinových doplnkov

Predaj potravinových doplnkov

V dnešnej dobe je vážnym problémom sa dopracovať k ZDRAVÝM potravinám. Veterinárna a potravinová správa, prípadne humánna hygiena neriešia kvalitatívne hodnoty potravín. Zaujíma ich len ich zdravotná nezávadnosť! Takže pokiaľ je potravinový výrobok plný chemických aditív v množstvách prípustných normou, tak z ich hľadiska je všetko v poriadku!
Ak chceme žiť zdravšie, toto sú faktory na ktoré by sme mali myslieť.
Potravinové doplnky nám do značnej miery pomáhajú riešiť nutričný deficit bežných potravín.

Späť hore