Uverejnené 12.03.2014

Deti sú vystavené väčšiemu množstvu chemikálií poškodzujúcich mozog, ako vedci predpokladali

Podľa nového znepokojujúceho článku uverejneného v  Time Magazine,  nová štúdia zistila, že celkové množstvo chemických látok spôsobilých narušiť vývoj plodu, ktorých pôsobeniu sú vystavené deti na celom svete, je oproti pôvodným predpokladom viac ako dvojnásobné.

V roku 2006 výskumníci z Harvardskej Školy verejného zdravia a lekárskej fakulty  na Mount Sinai uviedli päť priemyselných chemických látok, ktoré spôsobujú mozgové poruchy, ako je autizmus, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), znížené IQ a ďalšie.

Tieto chemické látky sú olovo, metylmerkúr, polychlórované bifenyly (chladiace kvapaliny v motoroch), arzén (prirodzene sa vyskytuje aj v pesticídoch) a toluén (v riedidlách, lakoch  na nechty, a ďalšie).

Pri prehodnotení ich štúdie z roku 2006 teraz tí istí vedci zistili, že vývoj mozgu u detí môže byť negatívne narušený ďalšími šiestimi chemikáliami. Tieto chemické látky sú: chlórpyrifos, dichlórodifenyltrichlóroetán, fluorid, mangán, polybrómované difenylétery, tetrachlóretylén.

Vedci zistili alarmujúci fakt,  že mangán a fluorid, z ktorých oba sú prítomné v pitnej vode, môžu viesť k zhoršeniu výkonu v škole, horším výsledkom v matematike a zvýšeniu hyperaktivity. Predovšetkým vysoké hladiny fluoridu sú potenciálne schopné znížiť IQ dieťaťa až o sedem bodov.

Zatiaľ čo chlórpyrifos je bežný pesticíd, ktorý sa stále používa vo verejných priestoroch a v poľnohospodárstve a to napriek skutočnosti, že Agentúra pre ochranu životného prostredia ho v obytných oblastiach zakázala používať už v roku 2001. Podľa správy CNN z roku 2012 môže mať chlórpyrifos za následok narušený vývoj mozgu a to aj jeho malé množstvo.

„Je to tak a my nevieme, aký dopad má dlhodobejší vplyv menšieho množstva” povedala Virginia Rauh, profesorka klinickej populácie a rodinného zdravia pri mailmanskej škole verejného zdravia Kolumbijskej univerzity pre CNN: „Ale zdá sa, že spôsobuje kognitívne poškodenie a štrukturálne zmeny v mozgu. “

Ako tento týždeň uviedla RT, niektorí odborníci z oblasti zdravotníctva sa domnievajú, že zvýšená miera závažných vrodených vývojových chýb v okolí Washingtonu by mohla súvisieť s dlhodobým vystavením pôsobeniu pesticídov, hoci úradníci neboli schopní určiť presnú príčinu.

Napriek tvrdeniu výskumníkov, že tieto nové chemické látky môžu prispieť k poruchám mozgu, však títo nedokázali preukázať priamu príčinnú súvislosť medzi chemikáliami a ani jedným zo zdravotných problémov. Bez ohľadu na to sa však usilujú o zvýšenie povedomia verejnosti, aby mala možnosť zvážiť potenciálne riziká.

„Dôsledkom takéhoto poškodenia mozgu je porucha funkcie centrálneho nervového systému, ktorý trvá celý život a môže mať za následok zníženú inteligenciu, prejavujúcu sa  buď stratou  IQ bodov, alebo narušením správania, ” uvádza sa v štúdii, ako citovali Times  a uverejnil časopis Lancet Neurology.

Pokiaľ ide o ochranu detí pred expozíciou, aby bolo možné nariadiť obmedzenie chemických látok, vyžadujú regulačné orgány obrovské množstvo dôkazov, aby bolo možné nariadiť obmedzenie chemických látok. V niektorých prípadoch Agentúra na ochranu životného prostredia množstvo  pesticídov povolených pre použitie  na plodiny pestované v Spojených štátoch dokonca zvýšila.

Autori štúdie napísali: „Našou najväčšou obavou je to, že deti na celom svete sú vystavené pôsobeniu bližšie neurčených toxických chemických látok, ktoré  potichu nahlodávajú inteligenciu, narúšajú  správanie, zmenšujú budúce úspechy a poškodzujú spoločnosti, snáď najvážnejšie v rozvojových krajinách.”  „Je potrebný nový rámec aktivít.”

 

Preklad z RT Zdroj foto: letstalkkids.net

Archív noviniek

Späť hore